Bijlagen

Voortgangsrapportage projecten

Voortgangsrapportage projecten

In de voortgangsrapportage projecten wordt de voortgang van de complexe projecten gemeld. Doen zich afwijkingen voor op beleid of financiën, dan worden deze afwijkingen in de Berap bij het betreffende doel gemeld.

Via deze link
kunt u de voortgangsrapportage projecten benaderen.

Deze pagina is gebouwd op 07/18/2023 14:25:34 met de export van 07/18/2023 08:55:53