Welkom op de website van de Berap 2023-1 van de gemeente Zwolle.

Als onderdeel van de beleidscyclus van de gemeente Zwolle, wordt normaal gesproken tweemaal per jaar gerapporteerd over de uitvoering van de huidige begroting. Dit gebeurt via de Beleidsrapportage, of kortgezegd: de Berap. De Berap is een afwijkingenrapportage: het gaat hierbij nadrukkelijk alleen om de beleidsmatige en financiële afwijkingen ten opzichte van de Begroting 2023. De Berap 2023-1 gaat over de stand van zaken tot 1 april 2023.

Voor vragen over de Berap 2023-1 van de gemeente Zwolle kunt u contact opnemen met Bert Tory (B.Tory@zwolle.nl)

Publicatiedatum: 2 juni 2023.

Deze pagina is gebouwd op 07/18/2023 14:25:34 met de export van 07/18/2023 08:55:53