Doelenboom

Programma's

Alle programma's

Sociaal domein

Programma 1. Samenleving

Programma

Doel 1.1.2 Samenkracht

Doelen

Doel 1.1.3 Sociale netwerken

Doelen

Doel 1.2.2 Sport en bewegen

Doelen

Doel 1.2.3 Sportvoorzieningen

Doelen

Doel 1.3.2 Doorgaande leerlijnen

Doelen

Programma 2. Inwonersondersteuning

Programma

Doel 2.1.1 Ondersteuning in de wijk

Doelen

Doel 2.2.1 Arbeidsparticipatie

Doelen

Doel 2.3.2 Jeugdhulpverlening

Doelen

Programma 3. Opvang en bescherming

Programma

Doel 3.3.2 Beschermd wonen

Doelen

Programma 4. Inkomen

Programma

Doel 4.1.1 Inkomen en armoede

Doelen

Doel 4.3.2 Schulddienstverlening

Doelen

Fysiek Domein

Beschrijving programma 5. Ondernemende en levendige stad

Programma

Doel 5.1.2 Transitie naar duurzame economie

Doelen

Doel 5.2.1 Winkels, uitgaansvoorzieningen, evenementen

Doelen

Doel 5.3.1 Culturele basisinfrastructuur

Doelen

Programma 6. Toekomstgerichte stad

Programma

Doel 6.1.1 Omgevingsvisie

Doelen

Doel 6.1.2 Nieuwe ruimtelijke initiatieven

Doelen

Doel 6.1.3 Wettelijk kader voor de fysieke leefomgeving

Doelen

Doel 6.2.1 Een passend woningaanbod

Doelen

Doel 6.3.1 Toekomstbestendinge verkeersinfrastructuur

Doelen

Doel 6.3.2 Slimme en duurzame mobliteit

Doelen

Doel 6.4.1 Energie

Doelen

Doel 6.4.2 Hoofdgroenstructuur, landschap en biodiversiteit

Doelen

Doel 6.4.4 Klimaatadaptie

Doelen

Programma 7. Vitale wijken

Programma

Doel 7.1.1 Gebiedsopgaven

Doelen

Doel 7.1.2 Fysieke voorzieningen

Doelen

Doel 7.1.3 Water-, groen- en recreatiestructuur

Doelen

Doel 7.2.4 Verkeersveiligheid

Doelen

Doel 7.3.1 Grondstoffen

Doelen

Doel 7.3.3 Vitaliteit en gezondheid

Doelen

Doel 7.3.4 Voorkomen gezondheidsrisico's

Doelen

Bestuur, Dienstverlening en Bedrijfsvoering

Programma 8. Bestuur en Dienstverlening

Programma

Doel 8.1.2 College

Doelen

Doel 8.1.3 Regio Zwolle

Doelen

Doel 8.2.1 Dienstverlening

Doelen

Programma 9. Bedrijfsvoering

Programma

Doel 9.1.1 Ambtelijke organisatie

Doelen

Doel 9.1.3 Informatievoorziening

Doelen

Doel 9.1.4 Bedrijfsvoering

Doelen

Programma 10. Algemene dekkingsmiddelen

Programma

Doel 10.1.1 Algemene dekkingsmiddelen

Doelen

Deze pagina is gebouwd op 07/18/2023 14:25:34 met de export van 07/18/2023 08:55:53