Domeinen

Bestuur, Dienstverlening en Bedrijfsvoering

Programma 9. Bedrijfsvoering

Beschrijving

Programma 9 gaat over de gemeente Zwolle als organisatie. In dit hoofdstuk staan de plannen voor onze bedrijfsvoering. Natuurlijk werken we volgens de voorschriften van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Maar we zijn vooral een flexibele en omgevingsbewuste netwerkorganisatie die ook in 2023 blijft werken vanuit de volgende 4 principes:
1.   We werken opgavegericht
2.   We zijn gastvrij en maken het mogelijk
3.   We zijn professional partner en
4.   We zijn vernieuwend.

Vanuit een continue focus op verbetering en innovatie streven we naar kwalitatief hoogwaardige ondersteunende processen op het gebied van onder andere inkoop, juridische zaken, financiën, HR, facilitaire zaken en informatievoorziening. Handelen volgens wet- en regelgeving en vanuit de principes van goed werkgeverschap zijn hierbij vanzelfsprekend. Privacybescherming en informatiebeveiliging zijn gewaarborgd. Inclusiviteit en samenwerken is de norm.

Digitalisering blijft onverminderd belangrijk in onze bedrijfsvoering en dienstverlening. Medewerkers hebben de keuze om deels thuis te werken (hybride werken). In 2023 bekijken we mogelijkheden om hybride werken te verbeteren. Andere thema's voor 2023 zijn leren en ontwikkelen, datagedreven werken en cybersecurity.

Financiën

Dit overzicht bevat alle mutaties die zijn opgenomen als onderdeel van de Berap 2023-1 binnen dit programma. Via de linkjes in de kolom 'doel' kunt u rechtstreeks doorklikken naar de toelichting op de betreffende mutatie.

Doel

Omschrijving

Berap 1

2024

2025

2026

2027

9.1.1

Toekomst huisvesting in de Wijken

        75.000

9.1.1

Beveiliging

        50.000

       50.000

       50.000

       50.000

       50.000

9.1.1

Recruiter - loonsom afdeling HR

      149.446

9.1.1

 - Dekking reserve nutw - post recruiter

       -50.000

9.1.1 /9.1.3/9.1.4

Technische Wijzigingen Programma 9

                  -  

9.1.1

Arbeidsvoorwaarden; reiskosten woon- werkverkeer

        40.000

       95.000

       95.000

       95.000

       95.000

9.1.3

Datagedreven werken

        71.880

9.1.3

Informatiebeheer

        80.000

9.1.3

 - Dekking uit Bedrijfsvoeringsreserve

       -80.000

9.1.3

Cloud migratie Corsa

        36.459

9.1.3

Versterken innovatiekracht Informatieadvies

      100.000

9.1.3

 - Dekking uit Bedrijfsvoeringsreserve

     -100.000

9.1.4

Extra inzet Bezwaar en Beroep & Veelklagers

      155.550

9.1.4

Versterking management Sociaal Domein/Afdeling Inkomensondersteuning

      164.000

     281.000

9.1.4

 - Dekking uit loonsom IO en BDV reserve (50/50)

     -164.000

9.1.4

Implementatie Toekomstbestendige inrichting Fysiek Domein

      180.000

9.1.4

 - Dekking uit Bedrijfsvoeringsreserve

     -180.000

Subtotaal programma 9. Bedrijfsvoering

528.335

426.000

   145.000

 145.000

145.000

 

Deze pagina is gebouwd op 07/18/2023 14:25:34 met de export van 07/18/2023 08:55:53