Domeinen

Bestuur, Dienstverlening en Bedrijfsvoering

Programma 8. Bestuur en Dienstverlening

Beschrijving

Dit programma gaat over hoe Zwolle wordt bestuurd. Daarvoor zijn de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders verantwoordelijk. Samen vormen zijn het gemeentebestuur. De burgemeester is daarnaast ook verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid.

Een stad is op verschillende manieren te besturen. In dit programma staat wat onze bestuursstijl is. De inhoudelijke kant is terug te vinden in de overige programma's. Het bestuur wordt ook ondersteund. Daarover gaat programma 9, de bedrijfsvoering.

Dit programma gaat ook over hoe onze dienstverlening aan inwoners is. Het gaat dan vooral om de producten en diensten die een inwoner als individuele klant van de gemeente afneemt, zoals een paspoort of rijbewijs. Uiteraard is onze dienstverlening breder. Dat komt terug in de overige programma’s.

Financiën

Dit overzicht bevat alle mutaties die zijn opgenomen als onderdeel van de Berap 2023-1 binnen dit programma. Via de linkjes in de kolom 'doel' kunt u rechtstreeks doorklikken naar de toelichting op de betreffende mutatie.

Doel

Omschrijving

Berap 1

2024

2025

2026

2027

8.1.2

Invoering nieuwe participatieaanpak

        80.000

8.1.2

Aanvraag middelen vervolg project Zwolle gaat Aan

        64.720

8.1.2

 - Dekking reserve incidentele bestedingen; post sociaal herstelplan

       -64.720

8.1.3

Formaliseren begroting Regio Zwolle 2023

   3.408.453

8.1.3

 - Dekking inkomsten derden en reeds beschikbare middelen

 -3.408.453

8.2.1

Verkiezingen

        60.000

8.2.1

Werkprocessen Basisregistratie personen (BRP)

                  -  

       12.500

       12.500

       12.500

       12.500

8.2.1

Werkprocessen Basisregistratie personen (BRP)

        15.000

8.2.1

Cloudmigratie JCC

        29.200

8.2.1

Cloudmigratie JCC

       16.124

       16.124

       16.124

       16.124

8.2.1

Cloudmigratie JCC

      -16.124

      -16.124

      -16.124

      -16.124

8.2.1

Projectleiding WMEBV & i-burgerzaken

                  -  

8.2.1

 Borging Doorbraakmethoed; dekkking uit POK gelden (zie ook doel 2.1.1)

     -135.000

Subtotaal programma 8. Bestuur en dienstverlening

49.200

12.500

12.500

12.500

12.500

 

Deze pagina is gebouwd op 07/18/2023 14:25:34 met de export van 07/18/2023 08:55:53