Domeinen

Bestuur, Dienstverlening en Bedrijfsvoering

Programma 10. Algemene dekkingsmiddelen

Beschrijving

In het programma Algemene dekkingsmiddelen begroten we de inkomsten die geen specifieke bestemming hebben. Deze inkomsten kunnen we op verschillende manieren gebruiken om de activiteiten in de overige programma’s te financieren.

De belangrijkste inkomstenbronnen zijn de gemeentefondsuitkering die we ontvangen van het rijk, en de opbrengst uit de onroerende zaakbelasting (OZB). Ook ontvangen we andere belastinginkomsten en winstuitkeringen.

In dit programma zijn ook het renteresultaat, de algemene reservemutaties, de post onvoorzien, de vennootschapsbelasting en de concernstelposten geraamd.

Financiën

Dit overzicht bevat alle mutaties die zijn opgenomen als onderdeel van de Berap 2023-1 binnen dit programma. Via de linkjes in de kolom 'doel' kunt u rechtstreeks doorklikken naar de toelichting op de betreffende mutatie.

Doel

Omschrijving

Berap 1

2024

2025

2026

2027

10.1.1

Brandverzekering

      210.000

     210.000

     210.000

     210.000

     210.000

10.1.1

Loon- en prijsaanpassing

   5.012.000

10.1.1

 - Dekking uit concernstelposten loon- en prijsaanpassing

 -5.012.000

10.1.1

Hogere OZB opbrengst

     -610.000

10.1.1

Rentemutaties treasury

 -1.432.882

10.1.1

Overboekingswijziging; rente en afschrijving

      398.000

10.1.1

Stelpost kapitaalgoederen; Aanpassingen Friesewal (zie ook doel 7.1.2)

       -50.000

10.1.1

Stelpost kapitaalgoederen; Vervangingen verhardingen (zie ook doel 7.1.2

   -150.000

   -150.000

   -150.000

   -150.000

10.1.1

Stelpost kapitaalgoederen; Uitgesteld onderhoud (zie ook doel 7.1.2)

     -450.000

10.1.1

Ruimtelijk ontwikkelingsplan Oosterenk; vrijval reserve nutw fysiek (zie ook doel 6.1.2)

       -72.224

10.1.1

Stelpost prijsstijging; herinrichting Stinspark (zie ook doel 7.1.3)

     -202.500

Subtotaal programma 10. Algemene dekkingsmiddelen

-2.209.606

60.000

60.000

60.000

60.000

 

Deze pagina is gebouwd op 07/18/2023 14:25:34 met de export van 07/18/2023 08:55:53